Exam Logo
English

Sähköinen tenttipalvelu

EXAM on sähköisen tenttimisen järjestelmä, jossa opiskelija voi suorittaa itsenäisesti tenttejä, jotka opettaja on etukäteen laatinut. Tenttiminen tapahtuu erillisissä tenttitiloissa, joihin opiskelija varaa tenttiajan. Tenttitiloissa on tallentava kameravalvonta.

EXAM Jyväskylän yliopistossa

Jyväskylän yliopistossa on kaksi EXAM-tenttitilaa: Agorassa (AgC221) ja Lähteen ja T-rakennuksen välisessä yhdyskäytävässä (T131). Jyväskylän yliopiston tenttikoneilta on estetty verkkoliikenne muualle kuin EXAMiin. Opiskelijan käytössä on tentin aikana vain nämä ohjelmat: Windows-laskin, Word (ilman oikolukua), Excel, Notepad, Adobe Reader, OneNote, Paint, 7Zip sekä UMLet. Agoran tenttikoneilla on käytettävissä näppäimistö, jossa on myös kyrilliset kirjaimet.

yliopiston rakennus illustraatio ikoni

Ajankohtaista